อบายมุข ปากทางแห่งความเสื่อม

อบายมุขแปลว่าปากทางแห่งความเสื่อม หากใครหลงเดินไปทางของอบายมุขนี้ย่อมพบกับความเสื่อมอย่าง แน่นอน อบายมุขมี 6 ประการคือ ชอบดื่มน้ำเมา ชอบเที่ยวกลางคืน ชื่นชอบมหรสพ คบคนชั่วเป็นมิตร ติด การพนัน และเกียจคร้านการงาน ใครติดอบายมุขแม้ข้อเดียวก็เสื่อมแล้ว ดังนั้นเรามาเลิกอบายมุขกันเถอะ

Leave a Reply