Category Archives: นิทานอีสป

นิทานอีสป นิทานเพลง : เป็นกบดีกว่า

นิทานเพลงเรื่องเป็นกบดีกว่าเรื่องนี้ บอกเล่าเรื่องราวของเจ้ากบที่มองเห็นใครเดินผ่านไปมาก็อยากเป็นเขาเหล่านั้น แต่สุดท้ายมันก็พบว่าเป็นตัวมันเองนั่นแหละดีที่สุด เกิดเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน บางครั้งเราก็อยากมีอยากเป็นแบบคนอื่น ถ้าคิดเพื่อให้มีกำลังใจและก้าวไปสู่จุดนั้นได้ยอมเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าคิดอิจฉาริษยา และไม่พัฒนาตัวเอง ย่อมเกิดแต่ผลเสีย แล้วคุณล่ะ เป็นแบบเจ้ากบหรือเปล่า พอใจในสิ่งที่คุณเป็นแล้วหรือยัง?

นิทานอีสป นิทานเพลง : ตามีกับห่านวิเศษ

นิทานอีสป นิทานเพลงเรื่องตามีกับห่านวิเศษหรือไข่ทองคำ เป็นนิทานเรื่องของคนโลภ ชื่อว่าตามี แกมีห่านวิเศษอยู่ตัวหนึ่งที่ออกไข่เป็นทองคำ ปกติห่านวิเศษจะออกไข่เป็นทองคำวันละ 1 ฟอง แต่ด้วยความโลภของตามี ที่คิดว่าถ้าผ่าท้องห่านก็คงจะได้ไข่ทองคำหลายฟอง แต่เมื่อตามีผ่าท้องห่านแล้ว ตามีจะได้ไข่ทองคำหลายฟองสมใจหรือไม่ ติดตามไดในนิทานอีสป เรื่องตามีกับห่านวิเศษ