นิทานอีสป นิทานเพลง : เป็นกบดีกว่า

นิทานเพลงเรื่องเป็นกบดีกว่าเรื่องนี้ บอกเล่าเรื่องราวของเจ้ากบที่มองเห็นใครเดินผ่านไปมาก็อยากเป็นเขาเหล่านั้น แต่สุดท้ายมันก็พบว่าเป็นตัวมันเองนั่นแหละดีที่สุด เกิดเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน บางครั้งเราก็อยากมีอยากเป็นแบบคนอื่น ถ้าคิดเพื่อให้มีกำลังใจและก้าวไปสู่จุดนั้นได้ยอมเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าคิดอิจฉาริษยา และไม่พัฒนาตัวเอง ย่อมเกิดแต่ผลเสีย แล้วคุณล่ะ เป็นแบบเจ้ากบหรือเปล่า พอใจในสิ่งที่คุณเป็นแล้วหรือยัง?