นิทานชาดก สูกรชาดก : หมูท้าราชสีห์

สูกรชาดก นิทานชาดก

เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสชาดก สูกรชาดก : ทรงปรารถภิกษุแก่รูปหนึ่งที่มีความริษยาพระสารีบุตร พระภิกษุแก่ได้เข้าไปหาพระสารีบุตรเพื่อจะแกล้งถามปัญหา แต่พระสารีบุตรรู้ว่าพระแก่นั้นมีความอิจฉาริษยาจึงเดินหลีกไป ทำให้ชาวบ้านที่ตั้งใจมาฟังธรรมไม่พอใจพากันไล่พระแก่นั้นออกไปจนพลาดวิ่งไปตกหลุมส้วม

ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี

มีราชสีห์ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำใกล้ภูเขา และในที่ไม่ไกลจากนั้นก็มีฝูงสุกรอาศัยสระน้ำบริเวณนั้นอยู่ และยังมีพระดาบสหมู่ใหญ่พักอยู่ใกล้ๆนั้นด้วย

วันหนึ่งหลังจากราชสีห์ล่าสัตว์และกินเนื้อจนอิ่มแล้ว จึงเดินไปกินน้ำที่สระ แล้วเหลือบไปเห็นสุกรตัวอ้วนพีตัวหนึ่งกำลังหากินอยู่แถวสระนั้น ราชสีห์คิดว่าสักวันหนึ่งจะจับหมูตัวนี้กิน แต่ถ้าหมูเห็นเรามันจะไม่มาอีก จึงเดินหลบไป

ฝ่ายเจ้าหมูก็เห็นพฤติกรรมของราชสีห์ มันคิดกระหยิ่มในใจว่าราชสีห์กลัวมัน จึงร้องเรียกราชสีห์ให้มาสู้กับมัน

เห้ย เจ้าราชสีห์ ข้ามี 4 เท้า เจ้าก็มี 4 เท้าเหมือนกัน แน่จริงก็กลับมาสู้กันก่อน แกกลัวข้าหรือถึงเดินหนีไปแบบนั้น”

 

วันนี้ข้ายังไม่สู้กับเจ้า แต่จากนี้ไปอีก 7 วัน เราค่อยมาสู้กันที่นี่” ราชสีห์ตอบแล้วเดินกลับไป

เจ้าหมูได้ยินดังนั้นก็ลำพองใจเป็นอันมาก ว่าจะได้สู้กับราชสีห์ มันกลับไปเล่าให้พวกญาติฟัง ญาติสุกรฟังแล้วพากันตกใจ พูดขึ้นว่า “ เจ้าจะพาพวกเราทั้งหมดให้ถึงความฉิบหายกันคราวนี้แหละ เจ้าไม่รู้จักกำลังของตัวจะหวังสู้กับราชสีห์ ราชสีห์จักมาทำให้เราทั้งหมดถึงแก่ความตาย เจ้าอย่าทำกรรมอุกอาจนักเลย” 

เจ้าหมูอ้วนคิดได้ เกิดความสะดุ้งตกใจกลัว วิตกว่าจะทำอย่างไรดี หมู่สุกรจึงแนะนำว่าให้เอาตัวไปกลิ้งเกลือกในที่ถ่ายอุจจาระของเหล่าดาบส รอให้แห้งสัก 7 วัน พอถึงวันที่ 7 ให้ไปเกลือกตัวกับน้ำค้าง แล้วไปยืนรอราชสีห์ในทิศเหนือลม ราชสีห์เป็นสัตว์สะอาด พอได้กลิ่นอุจาระก็จะไม่เข้ามา และยอมให้หมูชนะ

เจ้าหมูอ้วนได้ทำตามนั้น ในวันที่ 7 มันรีบไปยังที่นัดหมายแต่เช้าา ยืนรออยู่ในทิศเหนือลม ราชสีห์เดินมาพอได้กลิ่นตัวจากตัวหมู ก็รู้ทันที จึงกล่าวว่า

เจ้าหมูเอ๋ย เจ้าฉลาดมาก หากตัวเจ้าไม่เปื้อนอุจจาระ เราจะฆ่าเจ้าเสียตรงนี้แหละ แต่ตอนนี้เราไม่อาจกัดเจ้าด้วยปากหรือเหยียบตัวเจ้าด้วยเท้าได้ วันนี้เราให้เจ้าชนะ” แล้วก็เดินกลับไป

เจ้าหมูดีใจรีบกลับไปบอกหมู่ญาติ สุกรทั้งฝูงยังกลัวว่าราชสีห์จะกลับมาอีก แล้วฆ่าพวกมันตายหมด จึงอพยพหนีไป

 

ประชุมชาดก นิทานชาดก สูกรชาดก
สุกร ได้เกิดเป็น ภิกษุแก่ท่านนั้น
ราชสีห์ ได้เกิดเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สูกรชาดก นิทานชาดก